Mammute

تیم ما را بشناسید

About us

بهار احمدی

بهار احمدی

کپی رایتر/سفیر توسعه بازار
mammute.co

اهمیت هویت بصری برای استارتاپ‌ها

۶ دلیل معتبر برای این که چرا مارکینگ و هویت بصری برای استارتاپ‌ها مهم است؟ برندسازی در موفقیت هر شغلی، نقش اصلی را دارد. این …